Advokātu biroji pārtop par SIA

sieviete advokāte aizstāvas tiesas priekšā

Ja vēl pērn zvērinātus advokātus varēja ērti atrast, ierakstot interneta meklētājā “zvērinātu advokātu birojs”, tad šobrīd situācija ir mainījusies un, visticamāk, nāksies izvēlēties citus atslēgas vārdus, lai atrastu praktizējošu advokātu. Pērnā gada pavasarī stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas paredzēja, ka turpmāk birojiem ir jāmaina sava juridiskā forma. Šobrīd jau visi Latvijā strādājošie aktīvie biroji to ir izdarījuši.

Kas ir tagad?

Saskaņā ar minētā likuma 116. pantu visi zvērināti advokātu biroju pērn bija jāpārveido par personālsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Atbilstoši Komerclikumā noteiktajai kārtībai tie bija jāreģistrē komercreģistrā.

Līdz ar minētajām pārmaiņām mainās biroju nosaukums un juridiskā forma, taču pēc būtības nemainās zvērinātu advokātu biroju darbība. Tie joprojām ir uzņēmumi, kuros strādā viens vai vairāki zvērināti advokāti, juristi, to palīgi un administrācija, nodrošinot klientiem konsultācijas dažādos juridiskos jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses tiesu procesos.

Ja to neizdara

Biroji  noteiktajā 6 mēnešu termiņā bija jāvēršas Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, lai saņemtu piekrišanu biroja reģistrēšanai komercreģistrā. Ja tas netika izdarīts, padome varēja pieņemt lēmumu par biroja tiesību zaudēšanu, par ko tiek nosūtīta informācija arī Valsts ieņēmumu dienestam, kas attiecīgi minēto biroju izslēdza no nodokļu maksātāju reģistra. Šis pienākums bija jāizpilda līdz pērnā gada 16.septembrim, līdz ar to visi, kas to nepaveica, zaudēja savas tiesībspējas.

Mainās nodokļi

Likumsakarīgi var rasties jautājums, kas pēc šādām pārmaiņām mainās praksē? Valsts ieņēmumu dienesta eksperti skaidro, ka šāda pārveidošana ir vienu reizi veicam pasākums, kas ietekmēja salīdzinoši nelielu skaitu biroju. Reģistrējot personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību komercreģistrā, tā uzreiz kļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju.

Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests aicina ikvienu advokātu biroju klientu pirms sadarbības uzsākšanas un dokumentu noformēšanas pārliecināties, ka konkrētais birojs ir ievērojis likumdošanas nosacījumus un nu darbojas kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai personālsabiedrība. Visvienkāršākais veids, kā par to pārliecināties, ir ielūkojoties Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas interneta mājas lapas sadaļā “zvērināti advokāti”, kur nemitīgi tiek aktualizēta informācija.

Related Post