Gribu būt uzņēmēja

sieviete uzņēmēja

Izraēliešu ekonomisti uzskata, ka katrā sabiedrībā 25% tās dalībnieku piemīt uzņēmējspējas, tikai 25% no viņiem uzsāk uzņēmējdarbību un 25% no uzņēmējdarbību uzsākušiem to dara sekmīgi un ilgstoši. Manā draugu lokā tapa ideja atvērt skolēnu mācību uzņēmumu, tomēr pirms šī ideja uzplauka, mēs atdūrāmies pret jautājumu, kas ir visnepieciešamākais uzņēmējdarbībai? Vai es esmu gatava uzņemties risku?

Katram uzņēmējam ir jāpiemīt noteiktu rakstura īpašību kopums, lai sekmīgi vadītu uzņēmumu, piemēram, kā spēja uzņemties atbildību un risku, sabiedriskums, elastīgums, organizatora un motivatora spējas, mērķtiecība.  Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka par uzņēmēju piedzimst, ne jau kļūst, tomēr, manuprāt, uzņēmēja prasmes var attīstīt un pilnveidot, jo, ja uzņēmēja mērķis ir attīstīties un sekmīgi turpināt iesākto, tad konkrētajā vidē viņš apgūs, pilveidos visas nepieciešamās rakstura īpašības.

Mūsdienās rakstnieki saņem neskaitāmus miljonus par idejām seriāliem un pirmo sēriju scenārijiem. Tas parāda, cik patiesībā ir nozīmīga ideja, cik daudz cilvēki ir gatavi samaksāt tikai par vienu scenāriju. Uzņēmēji, tāpat kā režisori, saprot, ka no lieliskas un orģinālas idejas var izveidot visai ienesīgu uzņēmējdarbību, seriālu.

Manuprāt, uzņēmējs, kam ir pieredze, daudzpusīgas prasmes  un zināšanas noteiktajā jomā, spēj daudz labāk vadīt uzņēmumu, jo teicami izprot darba vidi, darba procesus u.c. Piemēram, Valters Germānis sāka savu karjeru ar telefonu labošanu nelielā uzņēmumā, iepazīstoties un gūstot pieredzi, strādājot ar tehniku, aktuālām problēmām un pieprasījumu, viņš spēja domāt plašāk un tālredzīgāk un atvērt veikalu tīklu “Evelatus”, un izdot veidtālruni “Evelatus Classic”.

Es uzskatu, ka es esmu gatava uzņemties risku un attīstīt sevī visas nepieciešamās īpašības, tomēr tikai tad, ja es būšu guvusi pieredzi, nepieciešamās prasmes un zināšanas konkrētajā jomā, ja man radīsies ideja uzņēmējdarbībai, pamatojoties uz uzņēmuma aktulitāti un pieprasījumu.

Related Post